Powrót

Czy można rozpoznać kamicę w badaniu ogólnym moczu?

kamienie nerkowe

Kamica nerkowa to choroba związana z zaburzeniem funkcjonowania układu moczowego, która niestety występuje u wielu osób. Rozwija się na skutek zalegania w układzie moczowym złogów, które z czasem przekształcają się w kamienie nerkowe. Ich obecność znacznie utrudnia swobodny przepływ moczu, co może skutkować niedrożnością moczowodów prowadzącą do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jakie badania wykonać, aby rozpoznać kamicę nerkową?

Czym jest kamica nerkowa?

Kamica nerkowa to choroba, w wyniku której dochodzi do zaburzenia funkcjonowania układu moczowego, a dokładniej utrudniony zostaje swobodny przepływ moczu na skutek zalegania w drogach moczowych złóż osadu tworzącego się w wyniku niewystarczającej filtracji krwi przez nerki. Zalegający osad stopniowo przekształca się w płytkę osadową. Jeżeli dojdzie do jej samoistnego rozkruszenia się, osad zostaje w naturalny sposób wydalony z organizmu wraz z moczem. Jeżeli jednak płytka nie zostanie rozkruszona, wówczas z powodu narastania kolejnych warstw osadu przekształca się w tzw. kamień nerkowy.

Wraz z upływem czasu zalegające w różnych częściach układu moczowego kamienie zaczynają się przemieszczać. Owemu przemieszczaniu zazwyczaj towarzyszy silny ból, określany mianem kolki nerkowej, oraz inne objawy, takie jak krwiomocz, silne parcie na pęcherz, niemożność wypróżnienia lub trudności w całkowitym opróżnieniu pęcherza, uczucie pieczenia podczas oddawania moczu. Podczas ataku kolki nerkowej ból zazwyczaj jest bardzo silny i ma charakter kurczowy, co oznacza, że może naprzemiennie maleć i nasilać się.

Ze względu na charakter tworzących się złóż osadu wyróżnia się następujące rodzaje kamieni nerkowych i odpowiadające im rodzaje kamicy nerkowej: kamienie wapniowe, fosforanowe, szczawianowe, moczanowe, cystynowe. Bardzo często kamienie nerkowe tworzy kilka połączonych ze sobą substancji. Wówczas ich nazwa zostaje uzależniona rodzaju od substancji dominującej. Rozpoznawanie kamieni, a dokładniej substancji, które je tworzą, odgrywa bardzo istotna rolę w doborze właściwej metody leczenia kamicy nerkowej. Do tego celu wykorzystuje się badania diagnostyczne, takie jak między innymi badanie kamieni nerkowych.

Czynniki sprzyjające rozwojowi kamicy nerkowej to przede wszystkim: skłonności genetyczne, otyłość, niewłaściwa dieta obfitująca w duże ilości składników chemicznych znajdujących się w żywności, siedzący tryb życia, niewystarczające nawadnianie organizmu.

Diagnostyka kamicy nerkowej

Kamicę nerkową diagnozuje się w oparciu o szereg przeprowadzanych kolejno badań oraz dokładny wywiad lekarski. Jednym z nich jest badanie moczu, które zaleca się wykonać w celu ustalenia przyczyny gromadzenia się złogów osadu tworzących kamienie nerkowe. Wynik badania dostarcza lekarzowi informacji na temat poziomu poszczególnych substancji odpowiedzialnych za powstawanie kamieni nerkowych i tym samym pomaga określić główną przyczynę rozwoju kamicy nerkowej, jak również wybrać najskuteczniejszą metodę leczenia, dostosowaną do ich rodzaju.

W diagnostyce kamicy nerkowej, badanie moczu zazwyczaj ma charakter uzupełniający. Pozwala poszerzyć zgromadzone przez lekarza informację na temat charakteru choroby, ale nie może być traktowane jako podstawowe badanie diagnostyczne, bowiem jego wynik nie wskazuje miejsca zalegania kamieni nerkowych w układzie moczowym, jak również nie pozwala określić ich ilości oraz wielkości. Dlatego też diagnostyka choroby, w zależności od stopnia nasilenia objawów występujących u chorego, musi zostać rozszerzona o takie badania jak: RTG brzucha, urografia, tomografia komputerowa. Dopiero analiza wyników poszczególnych badań, połączona z rzetelnym wywiadem lekarskim, może stanowić podstawę wyboru właściwej metody leczenia (1).

 

1.Drabczyk R. Kamica nerkowa. https://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/51945,kamica-nerkowa. Data dostępu: 19.09.2017.