Powrót

Czy atak kolki nerkowej można pomylić z zakażeniem układu moczowego?

atak kolki nerkowej

Zakażenie układu moczowego, określane jako infekcja układu moczowego, oraz atak kolki nerkowej (będący objawem kamicy nerkowej) to dwie różne dolegliwości. Pomimo tego, że podstawowym i trudnym do przeoczenia symptomem obydwu jest silny ból, tak naprawdę trudno je ze sobą pomylić, głównie ze względu na przebieg każdej z nich.

Zapalenie układu moczowego ? objawy i charakterystyka

Zapalenie układu moczowego to schorzenie, które występuje stosunkowo często i zazwyczaj nie wywołuje poważniejszych konsekwencji, choć zawsze wymaga podjęcia odpowiednich metod leczenia, zwłaszcza jeśli ma tendencje do nawracania. Rozwój choroby najczęściej jest wynikiem działania naturalnie występujących w odbycie bakterii, które ? przedostając się w okolicę cewki moczowej ? prowadzą do jej zakażenia, wywołując tym samym stan zapalny pęcherza. W przypadku braku właściwej reakcji i zastosowania przeznaczonych do tego celu środków, zakażenie może postępować, doprowadzając nawet do zaplenia nerek.

Infekcja układu moczowego objawia się w sposób charakterystyczny. Poza bólem i pieczeniem, chory odczuwa silne parcie na pęcherz, powodujące konieczność częstego oddawania moczu, co następuje w niewielkich ilościach (tzw. skąpomocz). W zależności od stopnia nasilenia zakażenia, objawy te mogą się wzmagać, wywołując coraz większy dyskomfort i ból (1). Ostra infekcja dróg moczowych wymaga podjęcia leczenia nie tylko ze względu na mocno uciążliwe dolegliwości, ale także z racji ryzyka ewentualnych następstw zdrowotnych, do których należy między innymi kamica nerkowa.

Atak kolki nerkowej – objawy

Atak kamicy nerkowej, przybierający postać kolki nerkowej, to symptom wskazujący na występowanie w układzie moczowym złogów kamieni nerkowych. Na skutek ich przemieszczania się w moczowodach dochodzi do wystąpienia silnie odczuwanych przez pacjenta objawów, wśród których najbardziej uciążliwym jest nagły, wprost przeszywający ból, promieniujący w okolicę lędźwi. Ból jest tym większy, im większe są kamienie zalegające w układzie moczowym, uniemożliwiające swobodny przepływ moczu. Niekiedy bywa porównywany przez pacjentów do bólów porodowych (2). Dodatkowo mogą wystąpić: krwiomocz, utrata przytomności, podwyższona temperatura, a także obniżenie ciśnienia tętniczego. W rezultacie atak kamieni nerkowych wymaga podjęcia odpowiednich działań ? zastosowania środków farmakologicznych, a niekiedy nawet interwencji chirurgicznej.

Zapalenie układu moczowego a kolka nerkowa ? podobieństwa i różnice

Obydwie dolegliwości układu moczowego wywołują szereg przykrych dla pacjenta objawów. Jednak ze względu na swoją specyfikę każda z nich przebiega w nieco odmienny sposób. O ile w przypadku zapalenia układu moczowego kolejne oznaki przybierają na sile w miarę postępu infekcji, o tyle w trakcie ataku kolki nerkowej ból pojawia się nagle i jest bardzo silny.

Cechą wspólną zapalenia układu moczowego oraz ataku kolki nerkowej pozostają zaburzenia w obrębie jego funkcjonowania, a także działania profilaktyczne, które odpowiednio wcześnie podjęte, zmniejszają ryzyko wystąpienia obydwu schorzeń. W jednym i drugim przypadku kluczową rolę ogrywa odpowiednia troska o drogi moczowe, która powinna przejawiać się w postaci właściwej higieny, dostarczania do organizmu odpowiedniej ilości płynów i oczywiście prowadzenia zdrowego trybu życia. W przeciwdziałaniu kamicy nerkowej bardzo ważne są ponadto: zbilansowana dieta oraz prowadzenie zdrowego, aktywnego trybu życia.

Niezwykle istotna jest bardzo szybka reakcja na pojawienie się objawów każdego ze schorzeń. Ich wystąpienie to sygnał do natychmiastowej konsultacji lekarskiej, która w połączeniu z rzetelną diagnozą pomoże wdrożyć odpowiednią metodę leczenia, uzupełnioną wspomnianymi wcześniej działaniami profilaktycznymi.

 

1. Drabczyk R. Infekcyjne bakteryjne zapalenie układu moczowego. https://nefrologia.mp.pl/lista/89017,infekcyjne-bakteryjne-zapalenie-ukladu-moczowego. Data dostępu: 25.09.2017

2. Drabczyk R. Objawy kamicy nerkowej. https://nefrologia.mp.pl/lista/86919,objawy-kamicy-moczowej Data dostępu: 25.09.2017